Životní prostředí

Životní Prostředí

Společnost RIZZO se specializuje na hodnocení vlivů na životní prostředí podle amerického zákona o politice v oblasti životního prostředí NEPA a podle požadavků řady amerických federálních i státních dozorových orgánů, na zpracování žádostí o povolení k činnostem v působnosti těchto orgánů a podávání žádostí souvisejících s problematikou eroze, opatření proti zanášení sedimenty, prevence úniků nebezpečných kapalin a monitorování kvality vzduchu, vody a půdy.

Podobné projekty společnost RIZZO realizuje po celém světě na základě mezinárodních i národních předpisů a zajišťuje i kontakt s veřejností v souvislosti s povoleními k činnostem regulovaným orgány ochrany životního prostředí a se stavebními povoleními pro zákazníky. Naši pracovníci se věnují rozvoji systémů environmentálního managementu, programům naplňování příslušných požadavků i programům sanace nebezpečného odpadu.