Stavba tunelů

Stavba tunelů

Odvětví stavby tunelů zažilo za posledních dvacet let prudký rozvoj stavebních metod i technologií. Díky tomu dnes stavba tunelů probíhá i na místech, kde se to dříve považovalo za nepraktické nebo dokonce nemožné.

Tunely dnes v mnoha případech hrají roli „zelenější“ varianty, kdy umožňují vést dopravní infrastrukturu nebo přivádět vodu bez narušení lesnatých oblastí nebo míst výskytu živočichů.

Včasný vstup společnosti RIZZO i do tohotosegmentu vyplynul přirozeně z její práce na problematice vedení vody v hydroenergetických celcích a rozvodů chladicí vody pro jaderné elektrárny. V posledních letech se pak naše aktivity spojené s tunely a šachtami rozvětvily do nespočetných aplikací po celém světě. Ty zabezpečují přívod vody, umožňují dopravu, přístup do dolů, a také vedení potrubí, a to tvrdými horninami i měkkým podložím. Jsme hrdí na široké spektrum našich úspěchů v oblasti stavby tunelů od vedení hromadné dopravy pod ulicemi New Yorku až po silniční tunely pod Andami.

Vedle plného rozsahu projekčních služeb při výstavbě tunelů můžeme nabídnout i své zkušenosti s přípravou programů geotechnického průzkumu a zpracováním základních geotechnických zpráv, hodnocením návrhů tunelů a podzemních staveb s ohledem na seismické zatížení, tvorbou hydraulických modelů pro průtok kapalin šachtami a se službami v oboru řízení staveb.

Projekty společnosti RIZZO si získaly pozornost a vydobyly renomé odborných technických společností ve Spojených státech i v zahraničí. Jsme hrdí na svůj podíl na oceněném projektu přestavby horní nádrže Taum Sauk, kde jsme v projektu působili jako oficiální odpovědný inženýr. Náš tým zde vypracoval řešení pro renovaci tunelů a šachet s využitím injektážní metody GIN využívající monitorování v reálném čase.

Naše portfolio služeb při stavbě tunelů zahrnuje tyto činnosti:

  • Projektování tunelů
  • Návrhy šachet
  • Geotechnické inženýrství
  • Seismické inženýrství
  • Hydraulické inženýrství
  • Zpracování programů renovace tunelů
  • Řízení staveb
E2-WaterConveyance

I. Doprava vody

Společnost RIZZO má rozsáhlé zkušenosti s projektováním šachet pro vedení vody v hydroenergetice a pro přívod chladicí vody v jaderných elektrárnách. Díky dlouhé spolupráci s dozorovými orgány, např. s Federální energetickou regulační komisí (FERC) a Americkou komisí pro regulaci jaderných zdrojů (USNRC) máme podrobné znalosti všech otázek, jež souvisejí s projektováním šachet a tunelů pro tyto aplikace.  Odborníci společnosti RIZZO mají zkušenosti v oborech geotechnického, seismického a hydraulického inženýrství i v oblastech ochrany životního prostředí, a představují tak cenný přínos každému projektu výstavby tunelu pro dopravu vody. Na mezinárodním poli jsme se podíleli na tunelových přivaděčích vody v subsaharské Africe na Blízkém Východě.

E3-Transportation

II. Doprava

Praxe společnosti RIZZO v oborech seismického, stavebního a geotechnického inženýrství je vynikajícím základem pro řešení dopravních staveb. V roce 2007 společnost RIZZO koupila firmu International Civil Engineering Consultants, Inc. (ICEC) a otevřela pobočku v Oaklandu. Inženýři a vědečtí pracovníci společnosti ICEC s sebou přinesli dlouholeté zkušenosti v oboru seismicity, konzultací, ale i s projekty různých typů tunelů, mostů, rychlodrážních tramvají a vysokorychlostních železnic. Jejich dlouhodobé působení na trhu dopravních staveb doplnilo a rozšířilo spektrum našich služeb.

Renomé vynikajícího dodavatele konzultačních služeb v oboru geotechnického a seismického inženýrství umožnilo společnosti RIZZO poskytovat specializované služby v projektech dopravních tunelů po celém světě. Pracovníci společnosti se podíleli na úkolech sahajících od přípravy geotechnického průzkumu až po hodnocení návrhů tunelů a dopravních staveb podle kritérií seismické bezpečnosti, a to na projektech dopravních tunelů od Spojených států přes Jižní Ameriku a Východní Asii až po Evropu.

Markets-Tunneling-OtherTunnels RondoutTunnel

III. Další typy tunelů

TExistuje nespočet situací, kdy je podpovrchová stavba nezbytná nebo kde takové řešení nabízí oproti nadzemní alternativě značné výhody. Tunely a šachty lze využít pro vedení potrubí, dopravu rud, přístup do dolů, průchody pro pěší i jako podzemní skladiště. Společnost RIZZO disponuje odbornou kapacitou pro dozor nad projektováním a geotechnickými aspekty stavby sítí tunelů a šachet. Podíleli jsme se i na projektu rozlehlého podzemního prostoru jako součásti provozu drcení a přepravy rud v dolu Gualcamayo v Argentině, i na projektu tunelu pro vedení ropovodu pod andským pohořím v Bolívii.