Další speciální aplikace

Další speciální aplikace

Klíčem k našemu dlouhodobému působení v oboru dopravních staveb vždy byla naše odbornost v oblastech seismického, stavebního a geotechnického inženýrství.

Naši inženýři mají zkušenosti s rozmanitými typy tunelů, mostů, tratí rychlodrážních tramvají a vysokorychlostní železnice.

Zejména se zaměřujeme na projektování mostů (nové návrhy i modernizace), zpevňovací studie mostů, systémy rychlé dopravy, vysokorychlostní železnici, tunely a tubusy, analýzu statické a dynamické interakce staveb s podložím (SSI), analýzy dynamické interakce vlaku a konstrukce a analýzy vibrací v konstrukci a podloží vyvolaných vlakem.

C3-Rails

I. Železnice

Vysokorychlostní osobní železniční doprava se považuje za energeticky úsporný způsob přepravy, šetrný k životnímu prostředí. Vyžaduje speciální vyhrazené tratě, vlaky konstruované pro jízdní rychlosti až 450 kilometrů za hodinu a progresivní technologie podpůrných systémů pro zajištění komunikace a sledování bezpečnosti. Většina vysokorychlostních tratí světa se nachází v Číně, Japonsku, Francii, Německu, Španělsku, Itálii, na Tchaj-wanu a v Koreji. Od roku 2010 je v provozu jedna trať o vyšší rychlosti i ve Spojených státech, ale Federální železniční úřad již léta prezentuje svoji vizi sítě skutečně vysokorychlostních tratí v zemi.

Společnost RIZZO má dlouholeté zkušenosti s vysokorychlostními tratěmi po celém světě v těchto oborech: zkoumání dynamické odezvy nadzemních a podzemních konstrukcí na zatížení pohybem vlaku, studie chvění konstrukcí reprezentativních mostních struktur a nadzemních stanic v rovných a obloukových úsecích pod zátěží pohybujícího se vlaku, činitele dynamických rázů v projektování konstrukcí a studie chvění konstrukcí pro získání kritérií pro vibrace nadzemních konstrukcí. Přímé zkušenosti má společnost RIZZO ze spolupráce s korejskou a tchaj-wanskou vysokorychlostní železnicí.

C3-Bridges

II. Mosty

TDíky svému topografickému uspořádání a poloze nabízí oblast zálivu v okolí města San Francisco jedinečnou soustavu velkých mostů, které jsou srdcem jeho dopravní sítě. Zemětřesení v 80. letech 20. století – v Northridge v roce 1984 a v Loma Prieta v r. 1989 – způsobily škody na konstrukcích několika velkých mostů v Kalifornii. V jejich důsledku byly revidovány návrhové úrovně zemětřesení pro tyto mosty a všechny stávající velké mosty prošly novým hodnocením seismické odolnosti.

Pobočka společnosti RIZZO v kalifornském Oaklandu již po léta nabízí cenné služby v oboru stavebního a seismického inženýrství. Inženýři a vědečtí pracovníci této pobočky mají jedinečné zkušenosti v hodnocení seismické stability řady velkých mostů v severní Kalifornii a v Asii.

Špičkově kvalifikovaní inženýři společnosti RIZZO se podíleli na řadě náročných projektů mostů, včetně modernizace pro zvýšení seismické odolnosti. Společnost RIZZO kromě toho vypracovala metodiku a postupy pro zajištění kompatibility časových průběhů zemětřesných pohybů půdy s návrhovými spektry odezvy. Vyvinuli jsme také metodu a postupy pro zajištění kompatibility časových průběhů prostorově proměnlivých pohybů půdy v mnoha bodech s popisem chodu vlny a funkcemi prostorové koherence. Obě metodiky jsou nyní standardní výbavou seismického inženýrství při analýze nových a modernizaci starých mostů a podzemních staveb po celém světě.