Studie výběru lokality jaderných elektráren

Studie Výběru Lokality Jaderných Elektráren

Společnost RIZZO se může chlubit rozsáhlými zkušenostmi s úvodním výběrem potenciálních lokalit pro jaderné elektrárny formou charakterizace lokality dle amerických i mezinárodních předpisů a směrnic.

Historie jejích úspěšných projektů v oblasti podpory budování funkčních programů jaderné energetiky sahá až do roku 1984, kdy začala působit v komerčním jaderném průmyslu.

p>Přístup společnosti RIZZO k realizaci podrobných studií a analýz při výběru lokality staví na základech oficiálních směrnic, ale je vždy přizpůsoben danému místu, kde nemusí být dostatek podkladových informací. Během tohoto procesu určujeme lokality pro výstavbu a provoz jaderné elektrárny podle naplnění geotechnických/hydrologických a ekologických kritérií.

Společnost RIZZO již realizovala strategické studie pro řadu energetických společností a státních orgánů po celém světě spolu s rutinním vedením tohoto procesu. Naše firma je zběhlá i v detailech výběru lokality charakterizujících hlavní dodavatele celků jaderných elektráren a zákazníkovi poskytuje konzultace i v otázce kompatibility dané lokality a návrhu daného dodavatele.

Další služby poskytované při výběru lokality jaderné elektrárny:

 • Společná žádost o stavební povolení a provozní licenci (Combined Operating License Application (COLA)) – kapitola 2
 • Podpora při přípravě dokumentu pro schválení návrhu Design Control Document (DCD)
 • Návrh referenčního provozu Plant Parameter Envelope (PPE) 
 • Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA)
 • Plány environmentálního managementu
 • Zprávy o vlivu na okolí (Environmental Report - ER)
 • Závěrečná zpráva o bezpečnostní analýze (FSAR) – kapitola 2
 • Zprávy o stavu napojení základů 
 • Návrhy základů staveb, hloubení a odvodňování
 • Geotechnický terénní průzkum
 • Hydrologické/geohydrologické/povodňové studie
 • Podpora při jednání s dozorovým orgánem Mezinárodní komise pro atomovou energii MAAE
 • Žádost o o povolení provozu/podpora při výběru lokality
 • Předběžná bezpečnostní zpráva (PSAR) – kapitola 2
 • Pravděpodobnostní studie seizmického ohrožení (PSHA)
 • Zajištění jakosti/řízení jakosti
 • Zpráva o analýze bezpečnosti (Safety Analysis Report – SAR) –  kapitola 2, Charakteristika lokality
 • Studie seismického pohybu půdy, odezva podloží a stabilita půdy
 • Hodnocení seismického ohrožení
 • Hodnocení hraniční seismické odolnosti a seismického ohrožení
 • Seismická kvalifikace zařízení a potrubí
 • Průzkum lokalit, realizace vrtů a zkušebních programů
 • Výběr a charakterizace lokality
 • Výběr lokality a projektování s ohledem na ohrožení přírodními jevy
 • Podpovrchové průzkumy
 • Analýzy vln tsunami
 • Podpora při jednání s dozorovým orgánem Americké komise pro regulaci jaderných zdrojů (USNRC)