Seismické a specializované stavební inženýrství

Seismické a specializované stavební inženýrství

Společnost RIZZO si získala mezinárodní renomé díky svému kvalifikovanému hodnocení problematiky seismicity u přehrad a jaderných zařízení. Naši dlouholetí pracovníci mají více než čtyřicetileté zkušenosti v oboru seismického inženýrství.

Konkrétně poskytujeme služby v pozemním stavitelství a zakládání staveb pro široké spektrum projektů technické infrastruktury. Je to právě odborná kapacita v oblasti seismického inženýrství, studií pohybu půdy, analýz odezvy podloží a interakce staveb s podložím, která odlišuje společnost RIZZO od konkurence. Rozmanité služby v oblasti analýz a návrhů realizujeme s využitím špičkového inženýrského softwaru. Naše projekty se v posledních letech týkaly návrhu a realizace modernizace pro zvýšení seismické odolnosti v elektrárnách, na přehradách, jaderných provozech, u historických staveb, tunelů, šachet, podzemních staveb, zařízení ministerstva energetiky a provozech se zkapalněným zemním plynem. U většiny projektů pozemního stavitelství společnosti RIZZO byly pro analýzu a kontrolu kódu použity programy GT-STRUDL a RISA. Naše úlohy seismického inženýrství a oboru pozemních staveb pro jaderné elektrárny byly řešeny s nasazením analytických programů SASSI a ANSYS. Vedle toho disponujeme několika speciálními programy, jež tyto univerzální systémy doplňují. Naše možnosti v nelineární statické a dynamické analýze se rovněž rozšiřují s nasazením programů jako je ADINA a LS_DYNA.

Společnost RIZZO disponuje hlubokou znalostí současných předpisů a norem, např. Amerického ústavu pro ocelové konstrukce (AISC), ACI a NWDS v oblastech ocelových konstrukcí, betonových staveb a použití dřeva. Naši pracovníci se pravidelně účastní krátkých kurzů, aby byli informováni o aktuálních změnách předpisů i novinkách z praxe a rozvíjeli své znalosti konstrukčních programů CADD. Naši inženýři se orientují v analýzách a konstruování s podporou počítače a jsou vedeni k vývoji efektivních účelových programů pro interní použití.

Naše kvalifikace pokrývá všechny stavební materiály. Služebně starší pracovníci naší společnosti jsou členy normalizačních komisí ve společnostech jako je ASTM (Americká společnost pro zkoušení a materiály), ASCE (Americká společnost stavebních inženýrů) a ACI (Americký institut pro beton).

Další služby seismického a stavebního inženýrství:

 • Analýza přehrady
 • Návrhy úprav a sanace přehrad
 • Předpisy Eurocode 8
 • Rozbor stávajících podmínek
 • Zprávy o stavu napojení základů
 • Programy zlepšování podloží
 • Potenciál ztekucení
 • Analýza ohrožení přírodními jevy/seismická analýza
 • Kontrola potrubí přivaděčů
 • Nosné prvky potrubí
 • Pravděpodobnostní studie seizmického ohrožení (PSHA)
 • Zajištění jakosti/řízení jakosti
 • Seismická analýza a projektování
 • Hodnocení a kvalifikace seismického chování staveb a součástí
 • Modernizace a renovace pro zvýšení seismické odolnosti
 • Analýzy sedání a nosnosti
 • Analýza odezvy podloží 
 • Interakce stavby s podložím (SSI), se zahrnutím a bez zahrnutí nekoherentních pohybů půdy
 • Specializované softwarové modely
 • Analýza stability
 • Podpovrchové průzkumy
 • Analýzy vln tsunami