Řízení staveb

Řízení Staveb

Společnost RIZZO má za sebou rozsáhlé zkušenosti s řízením staveb ve Spojených státech, Jižní Americe, Evropě, na Blízkém Východě, v subsaharské Africe a v Asii.

Po desítky let jsme se podíleli na projektování i dozorové činnosti, poskytovali odborné vedení při řešení každodenních problémů stavby, poskytovali podporu při rozhodování o projektových a technických otázkách a podíleli se podle potřeby i na monitorování všech otázek týkajících se plnění regulatorních požadavků. Společnost RIZZO může pro vlastníka projektu plnit úlohu jednotného kontaktního místa a zajišťovat koordinaci všech činností v projektu.

Výhody pro zákazníky ve formě snížení rizik a úspor v celkových projektových nákladech plynou i z našich odborných znalostí a zkušeností v oblasti řízení staveb. Díky praxí ověřeným zkušenostem a nejmodernější počítačové technice můžeme kdykoli sdílet informace se zákazníkem i se zúčastněnými stranami projektu. S programy jako je Prolog a Primavera máme přístup k projektovým informacím a můžeme tak účelně i účinně řídit chod projektové lokality. Po řadu let jsme rozvíjeli vztahy se svými zákazníky a nabírali zkušenosti, díky čemuž můžeme nabídnout kvalifikovaná a inovativní řešení pro jakýkoli problém.

Dva z největších stavebních projektů přehrad z betonu zhutňovaného válcováním (RCC) ve Spojených státech posledních deseti let – sanace hráze přehrady Saluda (Jižní Karolína – 2005) a přestavba nádrže Taum Sauk (Missouri – 2010) probíhaly s intenzivní účastí společnosti RIZZO, která plnila u prvního jmenovaného projektu funkce odpovědného inženýra (Engineer on Record) a u druhého zajišťovala řízení stavby (Construction Manager). Nesrovnatelné zkušenosti a zaujetí, které společnost s tak velkým úspěchem vložila do těchto staveb, jsou však vždy u základu i jejích ostatních projektů.

Další poskytované služby v oblasti Řízení staveb:

 • Příprava nabídek a smluvní dokumentace
 • Informační modely budov
 • Revize proveditelnosti stavby
 • Podpora výstavby
 • Dozor objednatele/řízení dokumentace
 • Řízení nákladů
 • Přezkum reklamací/řešení sporů
 • Zpracování návrhů a specifikací
 • Inženýrská podpora
 • Dozor/monitorování stavby na lokalitě
 • Programové řízení
 • Rozvrhování projektu
 • Řízení jakosti – zajištění jakosti/řízení jakosti během stavby
 • Řízení rizik
 • Řízení bezpečnosti a plnění požadavků na ochranu životního prostředí
 • Geodetické práce a HDS/laserové skenování
 • Programy udržitelnosti