Projektování staveb

Projektování staveb

Společnost RIZZO nabízí v oboru projektování staveb široké spektrum konzultačních a inženýrských služeb. Spadají sem obecné inženýrské a návrhové práce, specializované analytické studie, koncepční návrhy a ověřování a optimalizace návrhů.

Velká část současné činnosti společnosti v oboru stavebního inženýrství vzešla přímo z modernizačních projektů a služeb souvisejících s povolováním provozu staveb a součástí v energetickém průmyslu. Úspěšnou realizací těchto projektů získali pracovníci firmy nejen odborné znalosti a specializovanou kvalifikaci v analýzách zatížení a statických výpočtech základů, ale i cit pro rovnováhu mezi analytickým a konstrukčním přístupem.

Společnost RIZZO provádí návrhy přehrad, hydroenergetických celků, vtokových objektů, základů pro jaderné, plynové, uhelné i větrné elektrárny, tunelů, šachet i dalších podzemních objektů. Rozmanité druhy služeb v oblasti analýz a návrhů realizujeme s využitím špičkového inženýrského softwaru. Konkrétně poskytujeme služby v pozemním stavitelství a zakládání staveb pro široké spektrum projektů technické infrastruktury. Naše kvalifikace pokrývá všechny stavební materiály. Služebně starší pracovníci naší společnosti jsou členy normalizačních komisí ve společnostech jako je ASTM (Americká společnost pro zkoušení a materiály), ASCE (Americká společnost stavebních inženýrů) a ACI (Americký institut pro beton).

Společnost RIZZO realizuje vodohospodářské projekty na klíč a má výjimečné zkušenosti s adaptací návrhů podle jedinečných požadavků zákazníka vázaných na atypické podmínky lokality zatížení stavby, unikátní materiály a funkční nároky či intenzivní spolupráci s dozorovými orgány a zrychlené harmonogramy realizace.

Další služby v oboru Projektování staveb:

 • Návrhy přehrad
 • Návrhy úprav a sanace přehrad
 • Hodnocení bezpečnosti přehrad/renovace
 • Kontroly bezpečnosti přehrad
 • Zpracování návrhů, specifikací a nabídkových dokumentů
 • Plány nouzových opatření (EAP) pro přehrady
 • Studie proveditelnosti
 • Kontroly a návrhy oprav přívodních a výstupních potrubí
 • Kontroly bezpečnosti nezávislým konzultantem podle regulačních předpisů Americké komise pro regulaci energetiky o bezpečnosti hydroenergetických projektů (FERC) Part 12D
 • Forenzní analýzy
 • Hodnocení a návrhy základů staveb
 • Geotechnické a seismické inženýrství
 • Podpůrné činnosti hydroelektrárny
 • Zajišťování povolení provozu elektráren
 • Plánování, realizace a hodnocení nácviků bezpečnostních opatření přehrad
 • Analýza možností vzniku vad (PFMA)
 • Pravděpodobnostní studie seizmického ohrožení (PSHA)
 • Zajištění jakosti/řízení jakosti
 • Návrhy směsí betonu zhutňovaného válcováním (RCC)
 • Úpravy konstrukcí vzhledem k seismickému zatížení
 • Návrhy šachet