Geofyzika a seismologie

Geofyzika a Seismologie

Společnost RIZZO realizuje na projektových lokalitách různé geofyzikální zkoušky pro účely analýzy odezvy podloží, včetně povrchových průzkumů a karotáže svislých vrtů.

Společnost RIZZO provádí seismické průzkumy s vysokým rozlišením pro vyhodnocení podpovrchových geologických poměrů v mělké vrstvě, i pro zjištění a ověření případných kvartérních zlomů.

Hodnocení seismického ohrožení

Společnost RIZZO provádí kompletní studie seismického ohrožení pro konvenční i kritické technické stavby a vypracovává pro ně popis návrhových pohybů půdy. Jako podklady pro výpočet seismického ohrožení a návrhových pohybů půdy provádíme i tyto služby:

 • Seismotektonické studie
 • Seismické studie a statistická analýza katalogů zemětřesení
 • Charakterizace seismického zdroje a odhad souvisejících seismických parametrů
 • Vyhodnocení a úprava rovnic pro predikci pohybu půdy pro různé cílové lokality
 • Pravděpodobnostní studie seizmického ohrožení (PSHA) a odvození spekter odezvy na ohrožení podloží
 • Analýza seismické odezvy podloží
 • Odvození návrhových pohybů půdy

 

Při výpočtech seismického ohrožení využívají naši odborníci vnitropodnikový software RIZZO-HAZARD.  Software umožňuje řešit následující úlohy:

 • Statistická analýza katalogů zemětřesení 
 • Odhady seismických parametrů
 • Výpočet seismického ohrožení 
 • Rozklad ohrožení
 • Identifikace řídicích zemětřesení
 • Odvození návrhových pohybů půdy

 

Tento program je postaven na objektové architektuře, která umožňuje jeho snadnou údržbu a rozšiřování.  Bez výraznějšího dopadu na celý software lze snadno přidávat různé objekty.  Patří sem např. vztahy pro periody opakování zemětřesení, vyhlazovací postupy pro frekvence opakování zemětřesení ve zdrojových zónách, pohyby půdy, predikční vztahy, postupy pro převody magnituda a spektrální tvary řídicího zemětřesení.

Program RIZZO-HAZARD nabízí i uživatelsky přátelské rozhraní pro tvorbu výpočtových modelů a výklad výsledků.

Úlohy analýzy odezvy podloží se řeší vlastní verzí programu SHAKE. Ke sladění časových průběhů pro tuto analýzu se používá vnitropodnikových program HIST a rovněž vnitropodniková verze nástroje RSPM.