Seismické a specializované stavební inženýrství

Seismické a specializované stavební inženýrství

Společnost RIZZO si získala mezinárodní renomé díky svému kvalifikovanému hodnocení problematiky seismicity u přehrad a jaderných zařízení. Naši dlouholetí pracovníci mají více než čtyřicetileté zkušenosti v oboru seismického inženýrství.

Konkrétně poskytujeme služby v pozemním stavitelství a zakládání staveb pro široké spektrum projektů technické infrastruktury. Je to právě odborná kapacita v oblasti seismického inženýrství, studií pohybu půdy, analýz odezvy podloží a interakce staveb s podložím, která odlišuje společnost RIZZO od konkurence. Rozmanité služby v oblasti analýz a návrhů realizujeme s využitím špičkového inženýrského softwaru. Naše projekty se v posledních letech týkaly návrhu a realizace modernizace pro zvýšení seismické odolnosti v elektrárnách, na přehradách, jaderných provozech, u historických staveb, tunelů, šachet, podzemních staveb, zařízení ministerstva energetiky a provozech se zkapalněným zemním plynem. U většiny projektů pozemního stavitelství společnosti RIZZO byly pro analýzu a kontrolu kódu použity programy GT-STRUDL a RISA. Naše úlohy seismického inženýrství a oboru pozemních staveb pro jaderné elektrárny byly řešeny s nasazením analytických programů SASSI a ANSYS. Vedle toho disponujeme několika speciálními programy, jež tyto univerzální systémy doplňují. Naše možnosti v nelineární statické a dynamické analýze se rovněž rozšiřují s nasazením programů jako je ADINA a LS_DYNA.