Společnosti skupiny Rizzo

Společnosti skupiny Rizzo

Společnost RIZZO využívá plné podpory svých dceřiných společností. Díky tomu může nabídnout součinnost na lokální i mezinárodní úrovni, a poskytovat tak podporu šitou na míru jednotlivým zákazníkům i při práci na úzkých trzích v různých částech světa.

MISSION STATEMENT
Global Engineering Solutions through Imagination, Integrity, and Quality.

ZÁKLADNÍ HODNOTY
• Umíme naslouchat našim klientům
• Jsme našim klientům nablízku
• Naši nejzkušenější lídři jsou „praktici"
• Věříme, že úspěšná konzultační služba vyžaduje solidní zkušenosti
• Jsme hrdí na kvalitu našich služeb a schopnost se přizpůsobit plánům klientů

 

Rizzo Associates Czech, a. s.

Rizzo Associates Czech (do 30. 9. 2012 Stevenson and Associates Kancelář v České republice) spolu s ruskou kanceláří Stevenson and Associates Russia poskytují inženýrské služby v oblasti hodnocení seizmické odolnosti a konstrukční mechaniky subjektům, které provozují reaktory ruské konstrukce v Ruské federaci a zemích bývalého východního bloku. Tyto kanceláře také poskytují podporu v jaderných projektech společnosti RIZZO po celém světě.

Zakladatelé těchto kanceláří se dlouhodobě věnovali vývoji nejmodernějších mezinárodních konzultačních postupů vhodných pro návrhy v oblasti konstrukční mechaniky a pro analýzy průmyslových staveb, systémů a zařízení se zvláštním důrazem na riziková zařízení v petrochemickém průmyslu a v jaderných elektrárnách. Více informací...

NSE_LogoFromWeb_2011

Nuclear Structural Engineering Pty, Ltd. (NSE)

Od svého založení v roce 2006 realizuje společnost NSE podnětné a technicky náročné projekty, aby uspokojila rostoucí poptávku po specializovaných službách pro pozemní stavitelství v Jižní Africe. Tato specializovaná stavebně inženýrská firma dokáže zákazníkům nabídnout odborné znalosti, díky kterým plní jejich specifické požadavky i v těch nejnáročnějších projektech. V souladu s podnikovou strategií společnosti RIZZO poskytují tyto kanceláře také podpůrné inženýrské služby v aplikacích pro jaderné elektrárny v celém regionu.

FallLine-Logo-BueTan

Fall Line Testing & Inspection, LLC (Fall Line)

Fall Line se jako firma orientovaná na zkoušky stavebních materiálů specializuje na velké projekty v odlehlých oblastech, zejména ve sféře zajišťování vodních zdrojů a energetiky. Sídlem firmy je Pittsburgh v Pensylvánii ve Spojených státech. Specializovanou laboratoř pro návrhy betonu zhutňovaného válcováním (RCC) má ve městě Denver v Colorado. Díky tomu dokáže společnost Fall Line snadno působit na celostátní úrovni. Mobilitu firmy potvrzuje i její plně vybavená mobilní zkušební laboratoř, kterou lze jednoduše převézt k zákazníkovi na libovolnou projektovou lokalitu.

Inženýrští a techničtí pracovníci společnosti Fall Line mají špičkovou kvalifikaci v oboru kontroly a zkoušek řady konstrukčních materiálů a různých stavebních postupů. Mohou se pochlubit také dlouholetými praktickými zkušenostmi získanými v mnoha projektech po celých Spojených státech. Společnost Fall Line nabízí prvotřídní služby zajištění a kontroly jakosti formou přísného zkušebního dozoru pro stavební projekty.