Politika kvality

Politika kvality

Integrovaný program managementu kvality, bezpečnosti práce a péče o životní prostředí (QHSE)

Program řízení kvality, bezpečnosti práce a péče o životní prostředí ve společnosti RIZZO je integrován do jednoho systému řízení QHSE, který je certifikován dle ISO 9001:2008 pro „Projekční práce a poskytování profesionálních inženýrských a konzultačních služeb". Náš systém řízení kvality splňuje vedle požadavků normy ISO 09001:2008 také požadavky norem ISO 14001 - management životního prostředí a OHSAS 18001 - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a dále požadavky jaderného průmyslu: požadavky Americké komise pro regulaci jaderných zdrojů (NRC), část 10CFR50, Příloha B, část 10CFR21 a normu ASME NQA-1 (včetně dodatků 1994, 2008, 2009) a také normy Mezinárodní atomové agentury (IAEA) GS-R-3. Metody a procesy QHSE implementované ve společnosti RIZZO jsou definovány v manuálu kvality RIZZO a souvisejících vnitřních předpisech společnosti.

Zavedení integrovaného systému řízení QHSE ve společnosti RIZZO garantuje přesnou a důslednou implementaci systému světové úrovně, který nám umožňuje dosahovat kvalifikovaných výsledků dle národních i mezinárodních norem.

Program QHSE společnosti RIZZO vznikl v roce 1985 a dále jej rozšiřujeme s ohledem na splnění nových požadavků a měnící se potřeby průmyslu. Zaměstnance společnosti RIZZO na celém světě zavazuje vykonávat práci v souladu s tímto programem, s požadavky klientů a regulačních orgánů a poskytovat profesionální služby bezpečným a kvalitním způsobem. Bezpečnost je prvořadý závazek, který má přednost před všemi ostatními požadavky.

Společnost RIZZO úspěšně absolvovala audit Nuclear Procurement Issues Committee (NUPIC), vedený společností AmerenUE, na
kterém se podíleli také členové organizací Unistar Nuclear, Nextera EntergyFP&L, Exelon a PPL. Auditní tým došel k závěru, že společnost RIZZO
efektivně zavedla program řízení kvality dle norem 10 CFR 50 Appendix B and 10 CFR 21, čímž splnila požadavky normativu NQA-1 -1994, 2008, a 2009 a jeho dodatků.

Rozsah auditu NUPIc zahrnoval inženýrskou činnost a řízení staveb, geotechnické inženýrství, seizmické a pozemní stavitelství, hydrologii a vodohospodářské stavby, projektování tunelů, inženýrství životního prostředí, geologii a hydrogeologii, inženýrské služby spojené s kombinovanou výstavbou a povolením provozu (Cola), charakteristiku stavby, reakcí RAI / RFI a inženýrskou podporu pro provozovaná zařízení, laboratorní a on-site
zkoušení stavebních materiálů prováděných.

ISO 9001:2015-Certifikát DNV