Historie společnosti

Historie Společnosti

V roce 1984 dostal Dr. Paul Rizzo příležitost zúročit svůj hluboký zájem o stavebnictví založením firmy, která by poskytovala inženýrské a konzultační služby ve vysoké kvalitě.

S rostoucím počtem společníků a jejich individuálními schopnostmi se rozšiřovala i nabídka služeb. Přestože během několika desítek let velikost společnosti i šíře jejích oborů vzrostly, nevzdala se snahy o udržení těsných vztahů se svými zákazníky. Dnes má společnost RIZZO 15 společníků a Dr. Rizzo nadále působí ve funkci prezidenta a předsedy představenstva.

Dlouhodobá úspěšnost společnosti RIZZO vychází z naší schopnosti rozpoznat talentované pracovníky. To platí zejména pro mladé technické odborníky a vědce, jejichž kvality by mohly výrazně přispět k úspěchu konkrétního projektu nebo služby. Držíme se zavedené tradice, podle které tvoříme dvojice z mladých techniků a vědců a zkušených pracovníků na vyšších pozicích jako mentorů. Toto spojení nových a tradičních postupů vždy přinášelo prospěch společnosti i jejím zákazníkům, a to během celého dlouholetého vývoje průmyslu.

Za dobu existence společnosti prošla řada průmyslových oborů dramatickou proměnou. Tyto změny se vždy odrážely i ve službách, které společnost RIZZO poskytovala, a které trvale přizpůsobovala potřebám svých zákazníků. Hlavními globálními obory společnosti RIZZO zůstává energetika, stavba tunelů a těžební průmysl. Globálním hráčem zůstáváme díky šíři našich odborných znalostí ve stavebnictví a tzv. geovědách.

Naše společnost neustále roste, proto jsme využili kulaté 30. výročí jako příležitost ke změně našeho firemního loga a optimalizaci názvu naší společnosti, aby lépe odpovídal tomu, jak jsme v oboru obvykle označováni. Věříme, že tato nová identita je sebejistým odrazem naší společnosti jako takové a zdůrazňuje naše zasazení v odvětví, ve kterém působíme. Na budoucnost firmy RIZZO pohlížíme s velkým optimismem. I přes změnu vnější tváře zůstávají naše základní hodnoty naprosto nezměněny a jsme i nadále plně oddáni úspěchu našich zákazníků a jejich projektů. S potešením vám představujeme naši novou značku včetně loga a webových stránek. Tato změna naší identity reflektuje změny, kterými naše společnost prošla a naši vizi pro budoucnost.