Geotechnické inženýrství

Geotechnický

Geotechnické inženýrství


Již více než 25 let využívají geologové a hydrogeologové společnosti RIZZO nejmodernější techniku a své zkušenosti při zajišťování našich služeb.

Znalosti z mnoha lokalit s nejrozmanitějšími podmínkami umožňují našim inženýrům a vědeckým pracovníkům čerpat praktickou inspiraci pro inovativní řešení.