Geologie a hydrogeologie

Geologie a Hydrogeologie

Geologové a hydrogeologové společnosti RIZZO se podílejí na široké škále jejích služeb.

Patří sem tyto projekty: průzkum podpovrchových poměrů pro účely výběru lokality jaderné elektrárny, realizace vrtů a instalace piezometrů, dozor nad geofyzikálními zkouškami, dozor pro analýzu seismického ohrožení, geologické mapování pro průzkum základových poměrů při projektování a výstavbě přehrady pro hydroelektrárnu, geotechnické průzkumy pro plynové elektrárny, hydraulické zkoušky hornin, popis a průzkum systémů spodních vod a odběry vzorků vody. Díky široké škále zkušeností mohou pracovníci společnosti RIZZO úspěšně realizovat průzkumy libovolné lokality.