Geofyzika a seizmologie

Geofyzika a Seismologie

Společnost RIZZO realizuje na projektových lokalitách různé geofyzikální zkoušky pro účely analýzy odezvy podloží, včetně povrchových průzkumů a karotáže svislých vrtů.

Společnost RIZZO provádí seismické průzkumy s vysokým rozlišením pro vyhodnocení podpovrchových geologických poměrů v mělké vrstvě, i pro zjištění a ověření případných kvartérních zlomů.