Kancelář v České republice

Kancelář v České Republice

Společnost Rizzo Associates Czech, a. s. (Rizzo Czech), původně založená jako Stevenson and Associates, Kancelář v České republice a. s. (S&A-CZ) více než 20 let úspěšně poskytuje konzultační a inženýrské služby v oblasti návrhů a seizmického hodnocení komponent pro jadernou energetiku.

Zvláštní důraz klademe na nejvyšší kvalitu práce a expertních znalostí, které jsou základní povinností všech firem zaměřených na jadernou bezpečnost

Společnost Stevenson and Associates (S&A) byla založena Johnem D. Stevensonem jako konzultační inženýrská firma se sídlem v Clevelandu, stát Ohio, USA. Od roku 1990 S&A společnost rozvíjela konzultační inženýrské služby ve střední a východní Evropě. Dnešní Rizzo Czech byla založena v roce 1992 a členem Paul C. Rizzo Associates se stala v roce 2000. V roce 2001 byla Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA) představena nepřímá metoda hodnocení seizmické adekvátnosti zařízení instalovaného na jaderných elektrárnách typu VVER pod názvem GIP VVER , která je od roku 2003 jedním z doporučovaných postupů. Od roku 2006 má firma společné pracoviště s laboratoří Vojenského technického ústavu pozemního vojska ve Vyškově (VOP CZ, s.p., lokalita Vyškov), kde provádí zkoušky na dvojosém seizmickém stole.

Činnost Rizzo Czech je zaměřena zejména na následující oblasti:

  • Jaderná bezpečnost energetických a ostatních specifických jaderných zařízení
  • Spolehlivost zařízení, systémů a konstrukcí při extrémních podmínkách a událostec 
  • Vyhodnocení rizik a ohrožení pro potenciálně rizikové průmyslové objekty (bunkry, přehrady, strategické stavby)
  • Vývoj normativně - technické dokumentace a legislativy platné pro oblast jaderné bezpečnosti
 
800px-charles_bridge

Rizzo Czech poskytuje konzultační a inženýrské služby v oblastech, kde jsou kladeny zvýšené nároky na bezpečnost a spolehlivost. Ačkoli se zaměřujeme se na teritoria, kde byla v minulosti instalována technologie jaderných reaktorů typu VVER, naše služby v minulosti využili zákazníci v Evropě, Rusku, Jižní Africe a Spojených Státech Amerických.

Politika kvality

Součástí naší politiky je účast našich inženýrů na tvorbě a úpravách národních a mezinárodních standardů, předpisů, směrnic a dalších podobných důležitých dokumentů, které se vztahují k oboru naší činnosti. Jednou z našich nejvýznamnějších profesionálních aktivit je soustavná spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA), s národními orgány pro jaderný dozor, s organizacemi zabývajícími se tvorbou norem a předpisů, a s dalšími národními i mezinárodními organizacemi (Ústav jaderného výzkumu v Řeži, Výskumný ústav jadrových elektrární v Trnavě, ŠKODA Plzeň, Energoprojekt Praha, Paul C. Rizzo Associates z USA, Siemens, Westinghouse v Bruselu a další).

Naše práce splňuje kritéria stanovená jak firemním programem zajištění jakosti (QA) dle normy ISO 9001:2000 tak požadavky dokumentů IAEA 50-C/SG-Q (1996), US NRC 10 CFR 830.120 (1995) a ANSI/ASME NQA-1-1995 (2000).

Služby

Rizzo Czech se specializuje na pokročilé metody výpočtů v konstrukční mechanice, návrhy a zkoušky jaderných a dalších průmyslových zařízení při použití moderních softwarových a hardwarových produktů. Rizzo Czech poskytuje služby sahající od koncepčních studií a návrhu kritérií až k podrobným výpočtům konstrukcí, systémů a jejich komponent jak pro nová tak pro existující zařízení, zvláště pak pro jaderné elektrárny.  Máme podrobné znalosti týkající se konstrukčního návrhu a analýz bezpečnosti jaderných elektráren s reaktory typů PWR, BWR, CANDU, a zvláště pak VVER.

Rizzo Czech poskytuje následující služby:

  • Hodnocení seizmické odolnosti
  • Kvalifikace komponent
  • Návrhy a výpočty
  • Konstrukční mechanika
  • Výzkum a vývoj


Příklady referenčních projektů Rizzo Czech najdete v sekci Projekty / Energetický průmysl / Jaderná energetika nebo je najdete dle klíčového slova "Projekty Rizzo Czech".

Kontaktujte nás:

Sídlo společnosti:
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň, Česká republika
Tel: +420 377 350 233
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ukázat firmu na Google Maps.

Kontaktní osoba: Ing. Marek Tengler – předseda představenstva

IČ: 45353409
DIČ: CZ45353409

Společnost je registrována u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1445

 

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

Novinky Společnosti Rizzo

Engineering Career Fair 

RIZZO is proud to participate in the Engineering Society of Western Pennsaylvania's (ESWP) Inaguural Engineering Career Fair.  We'd be happy to talk with you, so please stopy by and say hello!

O nás

Velkou část našich technických a vědeckých pracovníků tvoří specialisté s vysokoškolským a postgraduálním vzděláním ve svém oboru, kteří jsou registrováni v profesních společnostech. Svým praktickým přístupem k projektům, spolupracovníkům a zákazníkům průběžně vychovávají nové inženýrské síly, čímž dlouhodobě zachovávají vysokou úroveň služeb firmy.

Naše ocenění
awards home

Při každé příležitosti usiluje společnost RIZZO o dokonalost. Můžeme tak být hrdí na uznání, které již řadu let získáváme za svou oddanost zákazníkům a jejich projektům. Ocenění jsme získali za impozantní díla s celosvětovým dopadem i za lokální výkony. Ve všech se ale odráží úsilí každého jednotlivého pracovníka společnosti RIZZO.